Portrettet

Universalnerden

Superklimaforsker Bjørn Samset anser nerd for å være en hedersbetegnelse, men innrømmer at det nok så annerledes ut under oppveksten i Namdalen.

Ås 20210819 Klimaforsker BJørn Samset til portrettet foto Kristin Svorte  Foto: Kristin Svorte

Når verdensskuffens skarpeste kniver blir sortert, sånn at FN kan hente ut de beste klimaforskerne, er det en ære å være blant de 230 som bli pekt på. Bjørn Samset sto med en lederrolle da disse forskerne, som sammen utgjør FNs klimapanel, leverte sin rapport til verdens regjeringer 9. august. Da FNs generalsekretær António Guterres tok i bruk ord som «kode rød for menneskeheten», var det på grunnlag av arbeidet Bjørn har deltatt i og til dels ledet - fra et hjemmekontor med gulnet furu på tak og vegger, der han også sitter nå, klokka 14.02, når det blipper for ny gjest i det digitale møterommet jeg har invitert ham inn i.