Gull fra arkivet

Trondheim vokser

Trygge skoleveier, oppgradering av eldre boligmasse og nye boligformer - alle viktige saker i Trondheim på 1970-tallet.