Nå skal Agata få hjelp av banksjefen til å få seg jobb

Agata Hagen har både en master- og en bachelorgrad. Hun har søkt 300 jobber og er fortsatt arbeidssøkende. Hun har fått råd om å ikke si hun er fra Polen.

På kontoret: Arbeidssøkende Agata Hagen får et unikt innblikk i Trondheims finansverden, når hun får dele arbeidspult og skjerm med Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank 1 SMN.   Foto: Terje Svaan

– Det er jo slik, dessverre, at når du hører noen er fra Polen, så tenker du at det er en håndverker, eller en jordbærplukker på Frosta. Det må vi snu, sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank1 SMN.