Kaptein Tom fra Hommelvik

For hundre år siden kom Torstein Haugen hjem til Hommelvik på sitt første og eneste besøk i gamlelandet. – Da var han godt i gang med å leve sin american dream, sier Eirik og Stig Haugen.

Uten sidestykke: Captain Tom og "Wawona", den 3-mastede skonnerten som ikke hadde sin lkke i Nord-Amerika. Torstein Haugen seilte i 21 år på skuta, i ti av dem kaptein.   Foto: Northwest Seaport

De to tremenningene har gått opp sporene etter grandonkelen sin, fra Torstein vinket adjø til foreldrene og den store søskenflokken og emigrerte i 1909, til han dør 93 år gammel i 1980. De fant en mann som den dag i dag minnes som en helt i det maritime miljøet i Seattle, som den berømte captain Tom om bord på «Wawona», på den siste seilskuta i USA som drev torskefiske i Beringhavet. «Wawona» hadde ikke sin like i Nord-Amerika i første halvdel av det forrige århundret, en tremastet stillehavsskonnert av mytiske dimensjoner, som de to tremenningene snart skulle oppdage.