Adressakvissen - julespesial:

Hvem av disse sang «Happy Xmas» (War is Over) i 1971?