Adressakvissen:

Hvilket land i Europa har et navn som betyr «svart fjell»?