Adresseavisens påskekviss:

Hva heter øya der denne mannen satt fengslet?