Utenriks:

Fanget i Nord-Korea i 43 år

Nord-Korea lokket 100 000 til landet, og slapp dem aldri ut.

Ingemannsland: Fra grenseåosten i Paju kan tilskuerne se langt inn i dert lukkede Nord-Korea.   Foto: NTB

Kawasaki Eiko var 17 år gammel da hun gikk om bord på fergen fra Japan til Nord-Korea. Med løfte om gratis utdanning og et liv i «paradis på jord», ble Kawasaki Eiko en av mange tusen fra hovedsakelig Sør-Korea og Japan som i årene fra 1959 til 1984 ble lokket til Nord-Korea av landets propaganda, uten å ane at regimet aldri ville la dem forlate landet igjen.