1,5 °C med bismak

Før det var det 2,0, men nå er 1,5 grader celsius i ferd med å bli det nye tallet i klimaforhandlingene. Det er ikke fullt så bra som det ser ut til å være.

Et mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader celsius (°C) kan komme til å stå i klimaavtalen som trolig blir vedtatt i Paris. Det er overraskende, siden denne ambisjonen før klimamøtet ikke har hatt støtte fra viktige aktører. Siden dette er et omstridt punkt, er det i avtaleutkastet som ble lagt frem onsdag skissert tre måter å definere temperaturmålet på. Det ene er å beholde togradersmålet, mens de to andre på ulik måte tallfester 1,5 °C.