Signert 7. januar 2015

Herpet fasade gir dårlig butikk

En lemfeldig behandlet husfasade drar inntrykket ned i en hel gate. Og dersom dette preger alle gater i en by oppleves hele bybildet som lite attraktivt. Det er aldri bra for dem som er avhengig av å trekke mennesker dit.

Til venstre: Nordre gate 9 rett etter bygningen ble reist i 1903. Legg merke til vinduene i første etasje. Til høyre: Nordre gate 9 i dag. 

Den allmenne oppfatningen om hva som er stygt og pent kan ofte være verd å lytte til. En vedlikeholdt historisk fasade skapt etter en plan, med høy håndverkspresisjon og med varige materialer, blir i nesten alle tilfeller oppfattet som vakker i dag. Dersom det samme gamle huset ble flådd i etterkrigstiden og fikk en fasade laget på enkleste og billigste vis, oppfattes det ofte som stygt. Det er jo ikke så rart. Når folk uten interesse for og kunnskap om form får sette sitt preg på bybildet, mister bebyggelsen sin verdi i folks øyne. Og sammen med mangel på vedlikehold er det dette som i størst grad drar ned attraktiviteten til Midtbyen.