Kronikk mandag 7. mars

Utdanning til arbeidsledighet

Fagråd ledelse og kompetanse i Næringsforeningen i Trondheimsregionen har i en rekke sammenhenger registrert en sterk ubalanse i forholdet mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet.

De arbeidsplasser som nærings- og arbeidslivet tilbyr, passer ikke alltid for dem som er jobbsøkere, eller sagt på en annen måte: Altfor mange velger utdanningsveier som ikke gir dem en jobb de er utdannet for. Resultatet er skuffelser, manglende motivasjon og misnøye. Næringslivet trenger alle utdanningsnivåer og de fleste fagretninger. Men det er først og fremst i de praktisk rettede yrkene at bedriftene mangler arbeidskraft.