Kronikk lørdag 2. april

Stolthet skapes av arbeid

Å utvikle og føle oss nyttig skjer aller best gjennom å skape.

I et samfunn der det er trange rammer for hva som er normalt, faller mange utenfor. Det er skapt et utenforskap, hvor mange er uten tilhørighet og uten noe nytteverdig å gjøre. Alle vil være nyttig, det ligger latent i oss. Derfor er det uhyre viktig at alle som har en mulighet til det, tar et ansvar for å inkludere. Sosialpedagogisk arbeid er viktigere enn noen gang. Bedrifter bør forpliktes til å drive sosialt entreprenørskap, se de menneskene som ikke har oversikten og bruke de ressursene disse menneskene har i et fellesskap, til det beste for alle. Det er noe som heter at du er ikke sterkere enn det svakeste leddet, og nettopp det bør gjøre oss oppfinnsomme og rause overfor dem som ikke «har alt».