Partileder på offensiven

Trine Skei Grande begeistret Venstres landsmøte med en meget engasjert tale. Brodden mot regjeringen var så tydelig at man kan spørre hvorfor hun er med og støtter den.

Trine Skei Grande fikk spontan applaus flere ganger under landsmøtetalen. 

Åpningstalen var intet kjedelig pliktløp. Fra første setning hadde Skei Grande tilhørerne i klypa. Talen var en retorisk sterk veksling mellom personlige erfaringer og poengtert polemikk. Flere av delegater ga etterpå uttrykk for at de ble så inspirert at de fikk tårer i øynene. Skei Grande ble da også avbrudd av spontan og langvarig applaus flere ganger.