Kommentar:

Skjønner du hva jeg mener?

Viljen og evnen til å misforstå eller mistolke har neppe vært større i norsk offentlighet. Det gjør det lettere å rase enn å diskutere.

På dypt vann: Innvandringsminister Sylvi Listhaug ønsket å få migrantenes perspektiv. Derfor hoppet hun i havet utenfor Lesvos, ble reddet av mannskapet på den norske redningsskøyta Peter Henry Von Koss og fikk massiv kritikk for stuntet. 

Karpe Diem, Sylvi Listhaug og Per Fugelli kan sikkert beskyldes for å ha attitudeproblem på noen områder, men det er vel så stor grunn til å rope alvorlig varsko om tolkningskompetanse i norsk offentlighet. Noen av den siste uka og siste tids diskusjoner gir grunn til å spørre om det har blitt for lett å misforstå, bevisst eller ubevisst, en tekst, et utsagn eller en handling.