Kronikk mandag 25. april

Laks er den nye oljen

Lave oljepriser og stigende laksepriser gjør laksenæringen stadig viktigere. Nå produserer laksenæringen i Trøndelag halvparten av verdiene til de «trønderske» oljefeltene.

Nesten hver fjerde laks som produseres i Norge kommer fra lakseregion nummer én i Norge, Trøndelag. I fjor produserte merdene langs Trøndelagskysten 263 millioner kilo laks, som med dagens laksepris er verd omtrent 16,5 milliarder kroner. Som bank med base i Trøndelag er vi opptatt av næringsutviklingen i regionen. Oljenedturen slår hardt ut i Norge, men i Trøndelag er vi så heldige å ha en sterk laksenæring, noe som gjør at nedturen i regionen blir mindre omfattende. Har vi tatt innover oss hvor viktig verdiskapingen i denne sektoren er for fremtiden?