Kommentar

Like ille som pedofili?

Streikebryteri er ikke straffbart, men blir moralsk fordømt som de verste forbrytelser.

Hver eneste gang det er en lovlig lønnskonflikt, blir det reist påstander om streikebryteri. Så også nå under hotell- og restaurantstreiken. Som regel blir det med en verbal konfrontasjon i lønnskampens hete. Det er svært sjelden at ordensmakten må tilkalles.