Kommentar

Har de unge hørt om Hiroshima?

Er atombomber eller klimakrise den største trusselen mot menneskeheten? Det spørsmålet ønsker vi ikke å få svar på.

Som den første sittende USA-president, skal Barack Obama fredag besøke Hiroshima. Den japanske byen vil for alltid være risset inn i verdenshistorien som åsted for verdens første atomangrep. 6. august 1945 ble Hiroshima bombet fra et amerikansk fly. Tre dager senere ble Nagasaki utsatt for det samme ufattelige ragnaroket av varme, sprengkraft og radioaktivitet.