Leder

Tvang venter rundt neste sving for kommunene

Ørland og Bjugn er eksempel på at det kan vente tvang bak neste sving for kommuner som opplagt bør slås sammen.

Resultatet av mandagens folkeavstemninger i Ørland og Bjugn ble som ventet, eller rettere sagt: som fryktet. Det ble et klart nei til sammenslåing i Ørland, mens det ble et enda klarere ja i Bjugn. Resultatet er helt motsatt av velgernes svar da det for to år siden var avstemning om samme tema. Den gang sa Ørland ja og Bjugn nei. Det viser at innbyggerne i de to kommunene ønsker sammenslåing, men de greier ikke å bli enige om premissene for en fusjon.