Kronikk

Torvet var en søppelplass på 1700-tallet

Trondheim var en viktig handelsby for tømmer, fisk og kobber på 1600-tallet. Årets utgravinger vil trolig avdekke hvordan byens borgere levde for 400 år siden.

Torvet: Arkeologisk utgravning på Torvet i fjor sommer. Julian Cadamarteri graver i det som trolig er en gammel smie, og nysgjerrige publikummere er en del av arbeidshverdagen.  Foto: Glem Musk

Under dagens torg ligger det spor av 1000 år byhistorie, fra middelalderens åker til rester av bebyggelsen som gikk tapt i bybrannen i 1681 samt 300 år med torg. I fjor gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) en arkeologisk utgraving på den nordlige delen av Torvet i Trondheim i forbindelse med renoveringen av dekket. I år fortsetter utgravingen på den sørlige delen.