Mysteriet på rådhuset

Det blir stadig vanskeligere å forstå forholdet mellom utbyggere og politikere i Trondheim.

Det er ikke lett å bli klok på hva som skjedde da nye Jakobsli skole ble flyttet fra den beste tomta på Overvik til et vernet jordbruksområde på naboeiendommen. Det var i strid med rådmannens opprinnelige anbefaling, det er ikke i tråd med foreldrenes ønsker, det kan forsinke utbygginga kraftig og til alt overmål må det bygges ned betydelig mer dyrka mark. Det er vanskelig å få øye på noen åpenbare fordeler med flyttingen, bortsett fra sett med utbyggernes øyne. De kan tjene mellom 90 og 150 millioner kroner på at skolen blir flyttet.