Kronikk

Hva skjer egentlig på Svartlamoen?

Svartlamoen har nylig blitt evaluert av kommunen, men Svartlamoen boligstiftelse mener det er nødvendig å ettergå noen av de kritiske punktene i rapporten.

Svartlamoen boligstiftelse ettergår rådmannens rapport. 

Evalueringen er vi glade for, men vil ettergå enkelte punkter for å tegne et mer riktig og nyansert bilde av bydelen.