Adresseavisen mener

Fugleøy ved Munkholmen er et spennende prosjekt

Trondheim kommune vil bidra til å bøte på skadene etter naturinngrep.

Om noen år kan det blir anlagt en fugleøy ved Munkholmen. Formannskapet har diskutert saken og synes planene er positive. 

Det er ikke hver dag at formannskapet diskuterer fuglelivets ve og vel eller har saker om naturmangfold på dagsorden. Det er bra at politikerne ønsker å sette i verk tiltak som bøter på skadeverkninger som det moderne samfunnet påfører naturen. Spørsmålet er hvor mye det monner.