Debatt

Det er fort gjort å sjaske det til

Det er vel rundt 35 år siden jeg ble kastet ut fra rådmann Odd Sagørs kontor med følgende beskjed: Vi vil ha oss frabedt uforskammede spørsmål fra unge journalister.

Kroneksempel: Politikerne sørget for en uryddig prosess da den såkalte Gulltanna ble vedtatt bygget, ifølge gjestekommentar Terje Roll Danielsen. 

For meg er dette blitt et kjært minne om et varmt menneske.