Selv Frp-ere vil om noen ganske få år kjøre utslippsfrie biler

Hvor er det grønne skiftet? Det har i hvert fall ikke gjemt seg i statsbudsjettet.

Er dette virkelig alt? Litt økt CO2-avgift og noen få øre på bensin- og dieselavgiften, som til alt overmål er overkompensert i form av lettelser som gjør det billigere å være bilist. Dette er ikke bare lite, det er ikke et grønt skifte i det hele tatt. Det burde være unødvendig å bruke formelle argumenter for hvorfor statsbudsjettet skulle vært malt med et tydelig grønnskjær, men dette er altså greia: 4. november, om 29 dager, blir klimaavtalen fra Paris en folkerettslig traktat som binder Norge og over 190 andre land til forpliktelsen om å kutte klimautslippene mye og fort.