Tett, men ikke tett i pappen

Ordet høres ut som noe illeluktende vi lar rørleggeren ta seg av, men fortetting er selve nøkkelen til god byutvikling.

Vellykket fortetting finnes det mange eksempler på, både småhus og større prosjekter, mener kommentatoren.   Foto: Karl Gundersen (tegning)

Fortetting er en utmerket policy. Så lenge den ikke misbrukes og så lenge den ikke lekker. Dessverre forekommer både misbruk og lekkasje litt for hyppig. Med merkelappen fortetting kan det bli for lett å få gjennom prosjekter som fortrenger den historiske byen, som spiser av grøntområder eller som popper opp i «eplehager» med konfliktpotensial. Vi må bygge tett, men ikke være tett i pappen, som Klaus Sonstad ga uttrykk for under folkemøtet om byutvikling denne uken.