Signert

Tid for å ta de tøffe valgene, ikke bare tøffe med i feil spor

Folkemøter er ikke egnet for å få en retning i byutviklingen. Problemet er at de folkevalgte ikke har noen klar retning. Da går det lett feil vei. Vi trenger et opprør. Vi trenger mer rock and roll.

Folkemøte: Det var stinn brakke på folkemøtet om byutvikling onsdag kveld. Her er Ivar Koteng (fra venstre), Fredrik Shetelig, HildeOpoku, Terje Roll Danielsen og Daniel Johansen på første rad.  Foto: Vegard Eggen

Adresseavisen regisserte et folkemøte om visjoner, makt og mer for utviklingen i Trondheim – og dermed for hele regionen.