Kronikk

Tropisk regnskog ødelegges fortsatt

Norge må kreve slutt på ødeleggelsene av myr og torvmark i Indonesia.

Brann i skogsområde i Brunei: Byggingen av en vannledning med vei har ført til at flere hundre meter med skog er blitt borte på begge sider av vannledningen.   Foto: Marte Fandrem

Til tross for at store midler fra Norge og andre land er overført til Indonesia for å stoppe ødeleggelsen av tropisk regnskog, så fortsetter den negative utviklingen. Store områder raseres, noe som resulterer i tap av biologisk mangfold og utslipp av enorme mengder klimagasser som hovedsakelig kommer fra karbon lagret i torvmarkene.