Barn trenger frilek

Seksåringene er stemoderlig behandlet i skolen. Vi ønsker ikke en ny halvfinansiert reform som heldagsskole nå.

SFO eller heldagsskole: I dagens skolefritidsordning i Trondheim blir barna gitt muligheten til å bruke sin egen kreativitet og bygge sosiale relasjoner gjennom lek som ikke er initiert av voksne, skriver artikkel forfatteren. Hun er skeptisk til heldagsskole nå. 

I de siste årene har det vært en politisk debatt om innføring av heldagsskole. Senest har SV kjørt dette fram som en kampsak, og mener at dette skal bli den nye velferdsreformen. I det politiske ordskiftet fram mot stortingsvalget i 2017 regner jeg med dette kommer til å bli et hett tema, men jeg er usikker på om politikerne vil lytte til de som jobber i felten.