Kronikk

Hvor ren er «ren» vannkraft?

Vannkraften vår er fornybar, men hvor «ren» er den, hvis vi ser på de fotavtrykkene vannkraften setter i naturen?

Vannkraft: «Arter forsvinner nå i et historisk høyt tempo, og naturens ressurser forbrukes i urovekkende grad. Har så dette noe med vannkraft å gjøre? Dessverre har det.» skriver Hogne Hongset. 

Adresseavisen tar på lederplass 29. november opp problemene vi er i ferd med å skape gjennom å rasere artsmangfoldet i naturen. I en tid der det politiske landskapet flommer over av bekymring over endringene i klimaet, er det svært bra at avisa løfter også denne delen av «naturvernet» høyere opp på det politiske kartet. For arter forsvinner nå i et historisk høyt tempo, og naturens ressurser forbrukes i urovekkende grad.