Hvem skal bestemme over død og liv i trafikken?

Teknologien er i ferd med å kjøre fra samfunnet på to viktige områder: Jus og etikk. Vil fellesskapet ha et ord med i laget når ingeniørene bestemmer hvilke liv som er viktigst å spare?

I oktober ble Trondheims første forsøk med førerløs, elektrisk minibuss gjennomført på Gløshaugen. Neste år kan liknende kjøretøyer være i fast trafikk med turister, hvis Visit Trondhemi får det som de vil. 

2017 kan bli året da turister som kommer til Trondheim fraktes med automatiske, førerløse minibusser fra Brattøra til Østre Kanalhavn. Det ønsker i alle fall Visit Trondheim, som har lagt fram et bussforslag for kommunen, NTNU og AtB. Visit Trondheim får støtte fra Arbeiderpartiets Tom Christian Lindvåg, som nylig reiste spørsmålet i en interpellasjon i bystyret. Sist uke fikk førerløs-forslaget ekstra drahjelp fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som sendte et forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøyer på høring.