Vi som er klimasvin

Vi som lever nå, kan bli de første menneskene som ikke tar hensyn til dem som kommer etter oss. Er ikke det nokså spesielt?

Det er menneskelig å ikke ta verdens elendighet innover seg, særlig nå i jula. Likevel er det ikke til å komme forbi at situasjonen med klimautslipp er mer alvorlig enn mange ser ut til å forstå. FNs klimapanel har slått fast at det er svært sannsynlig at menneskelig påvirkning er hovedårsaken til den globale oppvarmingen. Så slutt å mas om at det er naturlige svingninger og sola. Årsaken er oss, punktum.