Kronikk

Historisk satsing på å øke meddommernes kompetanse

Nå i januar er 50 000 nye meddommerne klare til innsats.

Retten er satt: Sorenskriver Leif Otto Østerbø (midten) i Sør-Trøndelag tingrett, sammen med meddommerne Eva Johansen og Geir Kroknes. Kronikkforfatteren skriver om arbeidet med å styrke meddommernes kompetanse. 

Kommunene har valgt dem som skal tjenestegjøre som meddommere i tingrettene og jordskifterettene, og meddommere og jurymedlemmer i lagmannsrettene.