kronikk

Rovviltnemndene øker konflikten

Rovviltnemndene har en ensidig problemforståelse og bør utvide denne til å omhandle mer enn fokus på tap av beitedyr.

Strid: Mannskaper fra Statens Naturoppsyn merker ulvene fra Slettåsreviret.Strid: Mannskaper fra Statens Naturoppsyn merker ulvene fra Slettåsreviret. Rovviltnemndene øker konfliktnivået, skriver artikkelforfatterne. Andre mener det er miljøvernministeren som øker konfliktnivået ved å sette Stortingets ulveforlik til side.   Foto: Foto: Henrik Skolt, NTB scanpix

Nylig kunne man lese at Aud Hove (SP), Ragnar Nordgreen (AP) og Mariann Isumhaugen (AP) fra rovviltnemnda i Oppland legger ned sine verv som følge av at klima- og miljøministeren avslo rovviltnemndenes ønske om lisensfelling på 32 ulver innen ulvesonen. Det totale antall ulv som samtlige nemnder opprinnelig åpnet for, var 47 innen og utenfor sonen. Dette ville ført til et uttak på 57-61prosent av de 77-82 helnorske og grensemarkerende ulv som ble registrert i 2015-16 (Klima og- miljødepartementet, KLD). Sverige tillater til sammenlikning et uttak på under 10prosent av sin bestand. Avslaget kom pga at Lovavdelingen fastslo at Bernkonvensjonens vilkår for felling, ikke var oppfylt.