Signert

Vi må tenke nytt og annerledes om norsk bistandsarbeid

Vi vet skremmende lite om hva som oppnås med norsk bistand.

Utdanning: «En fjerdedel av verdens befolkning er under 15 år, alle land som har en humanitær krise bør se på unge som en ressurs» skriver Leon Bafondoko. Her et bilde fra en skole i Afghanistan. 

Det er over 65 millioner mennesker på flukt fra krig og forfølgelse, og det er bred enighet om at Norge skal hjelpe dem som trenger det mest.