Signert

Hvorfor måtte han dø?

Jeg kan ikke svare på det. Hvorfor Jesus måtte dø? Det er det vi i kirka kaller et mysterium.

Et mysterium: Jesus på korset peker på det grunnleggende livsvilkåret som vi alle lever under. Vi lever alle med smerte, med kors på en eller annen måte, og vi skal alle dø. Det er ikke bare Jesus som måtte «bære sitt kors», skriver Signert-forfatteren. Bildet er fra en en kirke i Macarena i Sevilla i Spania.  Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Det var i uka før påske. Jeg hadde fått besøk av en barnehage i kirka. Vi skulle ha påskevandring og gå oss gjennom de forskjellige dagene i påska. Vi begynte med palmesøndag. Ungene fikk utdelt hver sin palmegrein, mens de marsjerte nedover midtgangen og ropte av full hals: