Signert

Nå er det endelig vår – og våronn

Norsk matproduksjon og distriktspolitikk henger uløselig sammen.

Våronn: I løpet av de neste ukene vil titusenvis av familier og entreprenører over hele landet pløye, gjødsle, så og harve. I løpet av noen hektiske uker legges grunnlaget for all norsk matproduksjon det neste året skriver Ola Borten Moe. 

I år kom den seint, men forhåpentligvis godt. I skrivende stund (1.mai) har det så vidt begynt å røre seg på de tidligste jordene langs fjorden og i sørhellinga. For egen del har helgen gått med til å gå over utstyr, grøfte og gjødsle kornet som ble sådd i fjor. I løpet av de neste ukene vil titusenvis av familier og entreprenører over hele landet pløye, gjødsle, så og harve. I løpet av noen hektiske uker legges grunnlaget for all norsk matproduksjon det neste året. Jeg synes alltid det er noe lovende og optimistisk med både årstiden og onna. Troen på at dette året blir bedre enn det forrige er sterk, og det er bestandig noe nytt som skal prøves, eller et jordstykker som skal forbedres. I så måte er våren definitivt årets høydepunkt.