Signert

Sommerjobb er altfor ofte grov utnyttelse

Ufullstendige arbeidskontrakter. Overveldende arbeidskontrakter. Bedriftene utnytter ungdommen, og det er på tide å sette foten ned.

Sommerjobb: « Du trenger penger. Arbeidsgiveren trenger deg bare når det er lønnsomt at du er der. Dermed ender man i situasjoner der vaktlisten består av elementer som «kom hvis det er fint vær», eller «vi ringer deg om vi trenger ekstra folk», skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. 

LOs sommerpatrulje avdekker hvert år brudd etter brudd på arbeidsmiljøloven, og omfanget øker. I 2016 viser tallene at hele 36.5 prosent av arbeidsgiverne som er blitt besøkt bryter loven. Kumulerer vi antall brudd foreligger 0.56 brudd på loven per arbeidsgiver. Dette er en økning fra året før, og trenden blir bare større. Verstingene fra i fjor har gått enda lenger i å utnytte sine arbeidstakere.