Signert

Trøndelagsmodellen for fred

Nå er det på tide å lansere «Trøndelagsmodellen for fred». Den handler om å være ekstremt tydelig på at man ønsker hverandre alt godt. Om og om igjen.

Vennligsinnet: Send hissige ledere på trønderfest, skriver Signert-forfatteren.  Foto: Kjetil Strand

Ta for eksempel et middagsselskap. I Trøndelag vil kontakten følge et nøye ritual, som skal garantere fred til evig tid.