Signert

Når omsorgen er i krise

Sekstimersdagen kan være avgjørende for å redde økonomien og omsorgen i Norge.

Dårlig tid: Veldig mange av os snakker om tidsklemma. Hvor ble det av omsorgen? Dugnaden i nabolaget? Og ikke minst, kultur- og idrettsarrangementer skapt av folket på laginnsats?, spør Signert-forfatteren. Hun mener sekstimersdagen kan skape både økonomisk vekst og løse omsorgskrisa.  Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix


I starten da man diskuterte sekstimersdagen ble det snakket om arbeidere i de tyngste yrkene, som renholdere, omsorgsarbeidere og fabrikkarbeidere. Det er ingen tvil om at målet om sekstimersdag gagner disse. Samtidig kan det også virke som en umulig oppgave å få alle i mindre fysisk krevende jobber til å sympatisere med disse yrkesgruppene.