Signert

Den viktige ombudsrollen

Nylig vedtok Trondheim bystyre å innføre et såkalt lobbyregister. Denne misforståtte åpenheten taper byens innbyggere på.

«Lobbyisme er både legitimt og nødvendig for at politikere skal få tilstrekkelig informasjon til å treffe veloverveide beslutninger» skriver Merete Baustad Ranum, som her står i trappa på rådhuset. 

Lobbyvirksomhet er et vanskelig begrep. Selve ordet lobby har vi etter inngangshallen i det britiske parlamentet. Her kunne britene huke tak i parlaments-medlemmene og kanskje få solgt inn et godt argument eller to før voteringen startet.