Signert

Om å prøve seg fram i Midtbyen

Forslaget om å teste ut stenging av Olav Tryggvasons gate og Prinsenkrysset for personbiler har vakt stor debatt den siste uka. Rådmennene i fylkeskommunen og kommunen har fått både ris og ros for forslaget. Hvorfor blir slike forslag lansert?

Informerer: «Onsdag 25. oktober vil kommunen og fylkeskommunen være tilstede i Midtbyen Managements frokostmøte, for å orientere interessert næringsliv og gårdeiere» skriver Heidi Fossland. 

Å bygge by koster mye penger og feilinvesteringer kan bli veldig dyre. For å sikre effektiv og god kollektivtrafikk skal totalt 1,7 milliard kroner brukes i Trondheim. Sentrumsgater skal transformeres. Dette følger av bymiljøavtalen mellom kommunen, fylkeskommunen og staten. En avtale som skal sikre sentrale myndigheters mål om nullvekst i personbiltrafikken i de store byene.