Tallene som skremmer

Hver dag opplever en ansatt i trondheimsskolen å bli slått, sparket eller skallet ned. Tallene vitner om en skolehverdag der mange er utrygge.

Ansatte som rapporterer vold og trusler i skolen er høyt. Rektor og skoleledelse må informere om hva som skjer. (Illustrasjonsbilde) 

Så langt i skoleåret 2017 er det registrert 200 tilfeller av slag, spark og skalling mot lærere og ansatte ved de drøyt 50 skolene i Trondheim. I tillegg har kommunen registrert 75 tilfeller av trusler og vold. Det er de registrerte tilfellene, og det er grunn til å tro at det finnes mørketall rundt om på skolene.