Midtbyen kan blomstre når bilene blir færre

Flere nyheter de siste dagene tyder på at Midtbyens framtid blir lys – hvis sentrum får utvikle seg i en annen retning enn hittil.

Utrivelig: En stri strøm av biler på vei ut av Trondheim sentrum i 2015. Redusert biltrafikk blir nødvendig når Midtbyen de neste årene må utvikle seg i en annen retning, mener våre kommentator. 

De som driver handel i Midtbyen, har protestert kraftig mot at biltrafikken i sentrumsgatene skal reduseres. Protestene er forståelige, men de bygger på en oppfatning av at alt skal være som før. Fint lite blir som før. Verden er for lengst blitt slik at vi må innstille oss på stadige endringer.