Signert

Det kunne ikke vært så mye bedre

Verden er helt sikkert blitt mye bedre enn den var for ett år siden. Det skyldes at vi har en utrolig evne til å løse problemer når de oppstår. Vi er omstillingsdyktige når vi må.

Salmars havmerde: «Salmar har fått den første store havmerden på plass, bygd på teknologi fra oljeindustrien. Hvis ikke det er positivt, vet ikke jeg» skriver Torgeir Anda. 

Hvert år pleier jeg å sjekke hvordan verden har utviklet seg siden sist. Jeg har ikke gjort det denne gangen, men er likevel ikke i tvil om konklusjonen.