Gjestekommentar

Unnskyld, men har du fem minutter?

Postbud som bakser seg fram på ubrøytede veier hører hjemme i distriktssendingene enten det skjer på Majorstuen eller på Singsaker. Å bruke rikssendingene er å snikriksifisere distriktsnyheter.

Følelsen av at landet utenfor det sentrale Østlandet nedprioriteres av NRK, forsterkes av at hendelser som skjer i og rundt hovedstaden gis status som riksnyheter i større grad enn tilsvarende hendelser i andre deler av landet, skriver vår gjestekommentator.  Foto: Scanpix/Adresseavisen

NRKs distriktssendinger på TV ble som kjent forsøkt reduserte til nettopp det – fem minutter. Ifølge NRK var dette ikke et signal om nedprioritering, og pådro seg i samme slengen publikums vrede og en kommunikasjonsutfordring. Onsdag ga de etter for massivt press og ettermiddagssendingen fikk tilbake fem av de tapte minuttene.