Signert

Arbeidsliv er mer enn et konsept

Forrige «Debatten» (18.01) på NRK1 hadde arbeidsliv som ett av hovedtemaene. Hvorfor snakket de ikke om arbeidsliv da?

«Dagene er lange, og presset er høyt. Da hjelper det lite å vite at man bidrar til den totale samfunnsøkonomiske utviklingen mot vekst» skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. 

Regjeringen har lansert sin plattform, og der tar de et tydelig standpunkt: Mer makt til eierne, mindre til arbeiderne.