De røsket opp i et strengt og stivnet land

Sekstiåtterne er en oppblåst og selvhøytidelig gjeng. Men de har også gjort Norge til et bedre land.

Om få dager er det nøyaktig 50 år siden det smalt i Paris. Studentene ved Sorbonne-universitetet demonstrerte i gatene. Utover i mai utviklet protestene seg til generalstreik. Regjeringen ble satt ut av spill, og president Charles de Gaulle ble så engstelig at han forlot landet i full fart.