Signert

Husk på dem som er i fengsel

De alvorlig psykisk syke fangene blir glemt. Bruk av isolasjon i fengslene grenser til tortur.

De aller sykeste innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt blir isolert, og noen av dem sitter på isolasjon i opptil seks år, uten forsvarlig oppfølging eller psykiatrisk behandling, skriver Signert-forfatteren. Eksteriørbilde av Ila fengsel i Bærum. 

Å tilby et menneske en time lufting, og et isoleringsrom på knapt 7 m² er uverdige forhold som må avvikles i kriminalomsorgen. Det er ikke en enkel påminnelse å ta innover seg. Spesielt om du tenker at disse menneskene er dømt for drap, vold og overgrep. De sitter i fengsel fordi de har begått skremmende kriminalitet. I isolasjonscellen fremstår de som voldelige, aggressive, avvisende, depressive og dyssosiale. De er kriminelle samt at de er alvorlig psykisk syke.