Trå meg ikke for nære

Nye boliger popper opp i eplehagene, og slikt blir det bråk av. Nå varsler flere partier i bystyret en mer restriktiv praksis. Det er rett politikk, men noe forsinket.

Over hele byen øker konfliktene når det skal bygges i hager og på grønne flekker. Nå må politikerne sørge for en kursjustering i fortettingspolitikken, skriver vår kommentator. 

I forrige uke ble det arrangert et debattmøte om fortettingspolitikken i Trondheim. Politikere fra samtlige partier møtte «folket» som har sett seg lei på at fortettingen har gått for langt. Flere erkjenner at den kommunale saksbehandlingen ikke klarer å vurdere helheten i et boligområde når det gis tillatelse til et enkeltprosjekt her og der. Etter noen år er det fortettet med så mange boliger at området har mistet sitt opprinnelige preg, veinettet er sprengt og skolen overfylt.