Signert:

Rustne redskaper er alt som er igjen

Først nylig oppdaget jeg at Holstvollen er borte. Etter nesten femti år med kommunal neglisjering, ble en av Bymarkas mest tradisjonsrike gårder jevnet med jorden.

«Etter tiår på tiår med seigpining og likegyldighet, blir restene av det som en gang ble brukt til å holde gården levende, løftet fram som klenodier.»   Foto: Stein Arne Sæther

Det er ikke morsomt å skrive minneord, i hvert fall ikke når «avdøde» like gjerne kunne ha vært i live. Mulighetene og initiativene har vært der. Hvis politikerne virkelig hadde hatt vilje til å ta vare på de kulturhistoriske verdiene, kunne Holstvollen ha vært reddet.